بازگشت 3 هزار جریب زمین |
تازه ها, روایت اقتصادی

نیم سال ۹۶؛ بازگشت ۳ هزار جریب زمین و بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی به دولت افغانستان

توسط - نیم سال ۹۶؛ بازگشت ۳ هزار جریب زمین و بیش از ۳۰۰ میلیون افغانی به دولت افغانستان

وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرده که در مقابل غصب 3 هزار و 40 جریب زمین‌های دولتی در شش ماه نخست سال 96 خورشیدی ایستاده و توانسته است که این زمین‌ها را به نفع دولت بازگرداند.

در عین حال این وزارت اعلام نموده که توانسته مقدار 293 میلیون افغانی و بیش از 14 میلیون دالر را نیز به نفع دولت افغانستان...