بازگشت مهاجران |
تازه ها, زندگی

روزجهانی مهاجرت؛ آینده نامعلوم ۷ میلیون پناه‌جوی افغان

توسط - روزجهانی مهاجرت؛ آینده نامعلوم ۷ میلیون پناه‌جوی افغان

افغانستان در سال جاری با دو چالش بزرگ در عرصه مهاجرت روبرو است؛ این دو شامل روابط تنش آلود سیاسی افغانستان و پاکستان و امضای موافقت‌نامه با کشورهای اروپایی برای خروج مهاجران پذیرفته نشده افغان می باشد. روابط سیاسی تیره با پاکستان سبب شده تا این کشور با اخراج مهاجران افغان فشارها بر حکومت افغانستان را افزایش دهد. بر اساس، آمار وزارت مهاجرین و...

تازه ها, زندگی

برگشت اجباری؛ ۱۰ هزار پناه‌جوی افغان از اروپا به کابل رسیده‌اند

توسط - برگشت اجباری؛ ۱۰ هزار پناه‌جوی افغان از اروپا به کابل رسیده‌اند

روند بازگشت مهاجران افغان طبق تفاهم‌نامه افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل ادامه دارد. دیروز سه شنبه مهاجران سویدن به کابل رسید و قرار است فردا پنج‌شنبه مهاجران مقیم آلمان، به کابل برسد. مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان می‌گویند که تاهنوز 10 هزار پناه‌جوی افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشتانده شده اند. اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان به خبرنامه...