بازنشستگی جنرالان افغانستان |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

با اجرا شدن قانون جدید؛ ۷۰ درصد از جنرالان ارتش افغانستان بازنشسته می‌شوند

توسط - با اجرا شدن قانون جدید؛ ۷۰ درصد از جنرالان ارتش افغانستان بازنشسته می‌شوند

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که بازنگری قانون امور ذاتی افسران نهایی شده که بر اساس آن 70 درصد از جنرالان این وزارت بازنشسته می‌شوند.

آقای وزیری گفته است که با اجرایی شدن این طرح، تنها 30 درصد از جنرالان وزارت دفاع باقی می‌مانند. به گفته او کار روی شیوه اجرایی شدن این طرح ادامه دارد.

تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

تغییر سن بازنشستگی در وزارت دفاع؛ جوان‌گرایی، اصلاحات یا اجرای یک طرح‌واره سیاسی؟

توسط - تغییر سن بازنشستگی در وزارت دفاع؛ جوان‌گرایی، اصلاحات یا اجرای یک طرح‌واره سیاسی؟

وزارت دفاع افغانستان می‌خواهد قانون "امور ذاتی افسران و درجه‌داران ارتش ملی" این کشور را براساس نیازمندی‌های کنونی بازنگری نماید. هدف از این کار پیشرفت، جوان‌سازی و تقویت ارتش گفته شده است. این وزارت گفته است که تغییر قانون ذاتی افسران ارتش یک امر معمولی است و در شرایط کنونی این قانون نیاز به تغییرات دارد.

جنرال دولت...