بازمانده موعود |
تازه ها, زندگی

بازمانده موعود روی ویلچر؛ دختری که برای بازخیزش به کمک خیرین نیاز دارد!

توسط - بازمانده موعود روی ویلچر؛ دختری که برای بازخیزش به کمک خیرین نیاز دارد!

انفجار مرکز آموزشی موعود که در آن بیش از 48 تن از دانش آموزان کشته شدند، اگر مثل خیلی از حوادث دردناک برای خیلی‌ها در جهان فراموش شده باشد، اگر یادش از ذهن شهروندان کابل کمرنگ شده و فقط سال به سال در سالگرد این اتفاق یادش می‌افتند، ولی برای آن‌هایی از این انفجار زخمی شدند همیشه و هر لحظه یادآور...