بازسازی تونل ها |
روایت اقتصادی

در سالنگ؛ آغاز به کار مطالعات فنی و طراحی تونل دوم مسیر کابل–شمال

توسط - در سالنگ؛ آغاز به کار مطالعات فنی و طراحی تونل دوم مسیر کابل–شمال

وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید که قرارداد مطالعات فنی و طراحی تونل جدید سالنگ، میان این وزارت و شرکت آسترالیایی smec  امضا شده است.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه افغانستان امروز در نشست پیرامون پروژه تونل جدید سالنگ گفت که "شرکت اجرا کننده‌ی این پروژه یک شرکت بین اللملی معتبر است که مربوط به کشور استرالیا می‌شود."

آقای بلیغ...