بازار |
تازه ها, روایت اقتصادی

مسولان بازرگانی افغان: ۱۰ میلیون دالر ضرر انفجار امروز کابل

توسط - مسولان بازرگانی افغان: ۱۰ میلیون دالر ضرر انفجار امروز کابل

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که در انفجار امروز کابل، شماری از شرکت‌های خصوصی افغانستان به شدت آسیب دیده و دچار ضرر‌های مالی سنگین شده‌‎است.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که برآورد ابتدایی آنان نشان می‌دهد که شرکت‌های مختلف خدماتی و بازرگانی که در نزدیکی محل این انفجار واقع شده، حدود...