بازار انار کابل |
تازه ها, روایت اقتصادی

انار فروشان سر جاده؛ بازار گرم انار قندهار در کابل

توسط - انار فروشان سر جاده؛ بازار گرم انار قندهار در کابل

این روزها فصل فروش انار است. اگر از کنار میوه‌فروشی‌های شهر کابل بگذریم، جاذبه‌ی رنگ سرخ این میوه، تعارف به خریدن می‌کند. نمی‌شود که از کنار این میوه‌ی خوش‌رنگ و خوش‌‎طعم بگذریم و نیم نگاهی به آن نیندازیم و یا از آن نخریم. در این میان اما بازار انار قندهار به شدت گرم است؛ این انار چنان شهره‌ی شهر شده است که برخی از...