بازارهای افغانستان |
تازه ها, زندگی

۴ نوع کولر که بالاترین استفاده را در افغانستان دارد

توسط - ۴ نوع کولر که بالاترین استفاده را در افغانستان دارد

در حالی که در سال 2011 گزارش ها حاکی از مصرف سالیانه 20.2 میلیارد دالر برای کولر و سرد کردن کمپ های سربازان آمریکایی در افغانستان بوده، وضعیت زندگی شهروندان افغان نیز تغییر نموده است. در این میان افغان ها از کولرهای خارجی نظیر ایرانی، کوریایی و چینایی استفاده نموده اند و در این اواخر کولرهای ساخت افغانستان نیز مورد استقبال عمومی قرار...