بارداری |
تازه ها, زندگی

پیش‌گیری بارداری به سبک افغانی؛ روش‌های شاخدار تنظیم خانواده در افغانستان

توسط - پیش‌گیری بارداری به سبک افغانی؛ روش‌های شاخدار تنظیم خانواده در افغانستان

برنامه تنظیم خانواده یکی از چالش‌های جدی در افغانستان پنداشته می‌شود. ولادت‌های پی‌هم سبب مرگ‌ومیر مادران و نوزادان زیادی می‌شود. یکی از دلایلی که این موضوع تبدیل به چالش بزرگ در سطح ملی شده، عدم آگاهی شهروندان از چگونگی و روش‌های مدیریت زاد و ولد می‌باشد.

در سالن انتطار یکی از درمانگاه‌های شهر کابل با پیر زن مریض بر می‌خورم....