بادگیری |
تازه ها, زندگی

از ناف‌گیری تا بادکشی؛ ۹ روش خواندنی طبابت سنتی در افغانستان

توسط - از ناف‌گیری تا بادکشی؛ ۹ روش خواندنی طبابت سنتی در افغانستان

تداوی سنتی در افغانستان پیشینه‌ی قدیم دارد. در بسیاری از مناطق دور دست که فاقد سرک و کلینیک‌های صحی می‌باشد، هنوز به عنوان شیوه تداوی، حاکم می‌باشد. افرادی که دارای مهارت در بخش شکسته بندی و طبابت گیاهی می‌باشند، حرفه خود را به شکل میراث خانوادگی از اجداد خود بدون آموزش‌های مسلکی به ارث می‌برند. ازین‌رو در برخی موارد، این گونه تداوی‌ها، زخم‌های شدید،...