ایده‌آل |
تازه ها, زندگی

مرد ایده‌آل دختران افغان؛ ۲۰ معیار مورد توجه انتخاب همسر در افغانستان

توسط - مرد ایده‌آل دختران افغان؛ ۲۰ معیار مورد توجه انتخاب همسر در افغانستان

معیارهای انتخاب همسر برای دختران امری است که کمتر به آن توجه شده. از آن جایی که جامعه شهری افغانستان دست کم دچار تحولات جدی شده، معیارهای انتخاب همسر نیز برای دختران و پسران مهم و جدی پنداشته می شود. به این جهت خبرنامه به پای نظریات شماری از دختران دانشگاهی نشسته و معیارهای مهم برای همسر ایده ال را از آن ها...