اپریل فول |
تازه ها, زندگی

اپریل فول در فضای مجازی افغانستان؛ روزی که رویاهای بسیاری از کاربران افغان تحقق می یابد

توسط - اپریل فول در فضای مجازی افغانستان؛ روزی که رویاهای بسیاری از کاربران افغان تحقق می یابد

روز اول اپریل ماه میلادی معروف به اپریل فول ( احمق کردن در اول اپریل) است. در افغانستان نیز در سال های اخیر این روز به گستردگی مورد توجه بوده و دست کم در سطح کاربران رسانه های اجتماعی به شدت دنبال شده است.

در این سال ها استفاده از صفحات مجازی به گونه ای چشم گیری افزایش یافته و...

تازه ها, زندگی

از برکت اول اپریل همگی عروسی کردند، خارج رفتند و یا هم مردند

توسط - از برکت اول اپریل همگی عروسی کردند، خارج رفتند و یا هم مردند

اول اپریل که معروف به اپریل فول ( احمق ساختن در ماه اپرل) است، در افغانستان جدیدا رایج شده است. این رواج جدید زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته که رسانه های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک در این سال ها از سوی شماری زیادی از کاربران افغان استفاده می‌شود. اما در این روز در افغانستان دروغ‌های شاخداری گفته می‌شود. این دروغ‌ها اکثرن حول محور...