اول نمره عمومی کانکور افغانستان |
تازه ها, زندگی

اول نمره کانکور افغانستان؛ از قالین بافی تا راه‌یابی به دانشگاه طبی کابل

توسط - اول نمره کانکور افغانستان؛ از قالین بافی تا راه‌یابی به دانشگاه طبی کابل

امتحان کانکور سرنوشت ساز‌ترین امتحان برای هر جوان است. هر دانش آموزی برای دست یافتن به تحصیلات عالی از این امتحان عبور کند. روز گذشته پس از ماه‌ها انتظار، نتایج کانکور سراسری افغانستان از سوی وزارت تحصیلات عالی اعلام شد و موجی از شور و نشاط را در جامعه ایجاد کرد. در این میان دانش آموزی که توانست رتبه اول کانکور این سال را...