اولین کتابخانه روشن دلان |
تازه ها, زندگی

عبدالجلیل شیرزاد؛ نوازنده نابینا و دشواری‌های نابینایی در جامعه افغانستان

توسط - عبدالجلیل شیرزاد؛ نوازنده نابینا و دشواری‌های نابینایی در جامعه افغانستان

به هدف اشتراک در برنامه افتتاح اولین کتابخانه بریل در افغانستان به اتفاق همکارم، به لیسه‌ی مسلکی نابینایان شهر کابل رفتیم. هنوز وارد سالون برگزاری برنامه نشده بودیم که صدای خوشایند دنبوره به گوش رسید. در حالی‌که به سوی سالون قدم می‌زدیم، وارد اتاق بزرگی شدیم که چوکی‌های زیاد پشت سر هم چیده شده است. کمی جلوتر، در صف...

تازه ها, زندگی

از مکتب تا دانشگاه؛ نخستین کتاب‌خانه روشندلان و امیدها و چالش‌های نابینایان در افغانستان

توسط - از مکتب تا دانشگاه؛ نخستین کتاب‌خانه روشندلان و امیدها و چالش‌های نابینایان در افغانستان

برای اولین بار در افغانستان کتاب‌خانه‌ای برای نابینایان افتتاح شده است. این کتاب‌خانه که در لیسه نابینایان افغان در شهر کابل ایجاد شده مجهز به کتاب‌هایی با خط بریل است. بریل خط برجسته‌ای ویژه نابینایان است که با لمس آن با انگشتان قادر به خواندن می‌شوند.

این کتاب‌خانه دارای 120 جلد کتاب داستان، 300 کتاب الکترونیکی و هم چنین برنامه‌های...