اولین ولسوال زن |
تازه ها, روایت سیاسی

اقدام تازه؛ دومین ولسوال زن در افغانستان تعیین شد

توسط - اقدام تازه؛ دومین ولسوال زن در افغانستان تعیین شد

حکومت افغانستان از انتصاب دومین ولسوال زن این کشور خبر داده است.

اداره مستقل ارگان های محل امروز اعلام کرد که این اداره دُرتاج یماق را به عنوان دومین ولسوال زن به حیث ولسوال خان چهارباغ فاریاب تعین کرده است.

دُرتاج یماق، لیسانس حقوق داشته و پیش از این به عنوان وکیل شورای ولایتی فاریاب نیز کار کرده است....