اولین مدل افغان |
تازه ها, زندگی

مدل فرهنگی؛ عاطفه فصیحی، اولین مدل بانوی افغان و ارائه متفاوت افغانستان

توسط - مدل فرهنگی؛ عاطفه فصیحی، اولین مدل بانوی افغان و ارائه متفاوت افغانستان

چیزی نمانده که ساعت ده شود و من راهی کارم؛ ظاهرا جفت جوانی برای مراسم ازدواج‌شان دنبال لباسی هستند. صدا می‌زند، ببخشید شما در این حوالی محل فروش لباس‌های محلی را می‌دانید که کجا است؟

قصد داشتم بگویم که چند قدم بالا‌تر دکانی هست؛ اما با خودم فکر کردم که آن دکان که لباس عروس و داماد نمی‌فروشد. بعد گفتم...