اولین زن میلیاردر جاپانی |
تازه ها

یوشیکو شینوهرا؛ از تاسیس سازمان غیرقانونی تا تبدیل شدن به اولین میلیاردر زن در جاپان

توسط - یوشیکو شینوهرا؛ از تاسیس سازمان غیرقانونی تا تبدیل شدن به اولین میلیاردر زن در جاپان

یوشیکو شینوهرا در سال 1934 متولد و در جریان جنگ جهانی دوم بزرگ شد. پدر او مدیر مکتب بود و زمانی که شینوهرا فقط هشت سال داشت، پدرش را از دست داد. مادرش بعد از آن به عنوان یک قابله کار کرد. شینوهرا پس از آن که از مکتب فارغ شد، در بیست سالگی ازدواج کرد ولی به زودی...