انوری |
تازه ها, روایت سیاسی

میراث‌داران قدرت در افغانستان (۲)

توسط - میراث‌داران قدرت در افغانستان (۲)

حاجی ظاهر قدیر جدی‌ترین سیاست‌مدار افغانستان که از نسل دوم خانواده رهبران جهادی افغان برخاسته، حاجی ظاهر قدیر است. آقای قدیر پسر حاجی عبدالقدیر فرمانده نامدار مجاهدین در شرق افغانستان می‌باشد. او از یکی از پرنفوذترین خانواده‌های سیاسی افغان برخاسته است. آقای قدیر از نوادگان ارسلاخان وزیر خارجه وقت شاهنشاهی امیرشیرعلی خان است. حاجی عبدالقدیر پدر او قدرتمند‌ترین مرد شرق افغانستان و والی ننگرهار در...