انقلابی |
تازه ها, روایت سیاسی

فیدل کاسترو؛ مردی که از ۶۳۴ سوء قصد سی‌آی‌ای جان به سلامت برد

توسط - فیدل کاسترو؛ مردی که از ۶۳۴ سوء قصد سی‌آی‌ای جان به سلامت برد

فیدل کاسترو، انقلابی اسطوره‌ای کمونیست جهان، روز گذشته در سن 90 سالگی درگذشت. آقای کاسترو تقریباً 50 سال در قدرت بود و یکی از دشمنان سرسخت آمریکا و از متحدان نزدیک اتحاد جماهیر شوروی سابق به شمار می‌رفت. انقلابی‌های که فیدل کاسترو رهبری آن را می‌کرد، به خاطر ریش‌های بلند، ژست‌های متفاوت، آرمان‌های بزرگ و پیروزی بر یک رژیم دیکتاتور به نام باتیستا در...