انفجار بمب در کابل |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

انفجار ماین مقناطیسی در ناحیه سوم شهر کابل

توسط - انفجار ماین مقناطیسی در ناحیه سوم شهر کابل

حوالی ساعت 6 دو انفجار پی‌در‌پی در ناحیه سوم شهر کابل روی داده است.

شاهدان عینی صدای دو انفجار سنگین را از چهارراهی دهبوری شهر کابل شنیده اند.

https://twitter.com/ArianaNews_/status/919202218091470848

رسانه‌های محلی گزارش داده اند که این 2 انفجار در نزدیکی پوسته پولیس رخ داده که در چوک دهبوری موقعیت دارد.

تاکنون جزییات دیگری از این انفجارها در دست نیست.

...