انفجاردر مسجد الزهرا |
تازه ها, زندگی

عبدالله نبی‌زاده؛ مرگ سبز فراش الزهرا در رویارویی با انتحاری

توسط - عبدالله نبی‌زاده؛ مرگ سبز فراش الزهرا در رویارویی با انتحاری

در شب 21 رمضان پس از آن که مسجد جامع الزهرا مورد حمله انتحاری قرار گرفت، برای مدتی عکس‌های از جسد بی جان یکی از خادمان مسجد به عنوان جسد انتحاری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بسیاری‌ها به او به خاطر آن که فکر می‌کردند حمله کننده انتحاری بوده توهین کردند و ناسزا گفتند. اما این مرد، از...