انفاجار کابل |
تازه ها, روایت سیاسی

از کابل تا هرات؛ افزایش فشارها برای استعفای رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان

توسط - از کابل تا هرات؛ افزایش فشارها برای استعفای رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان

درخواست ها برای استعفای رهبران حکومت وحدت ملی از فضای خیمه های اعتراض کنندگان فراتر رفته و افزایش یافته است.

در تازه‌ترین مورد، انورالحق احدی رییس جبهه ملی نوین افغانستان خواستار استعفای رهبران حکومت وحدت ملی شده و امروز گفته است که این حکومت در تأمین امنیت موفق نبوده است.

آقای احدی در یک نشست خبری در کابل گفت...