انرژی پایدار |
تازه ها, روایت اقتصادی

انرژی پایدار؛ ۱ میگاوات برق برای هر روستا در افغانستان

توسط - انرژی پایدار؛ ۱ میگاوات برق برای هر روستا در افغانستان

بر اساس مصوبه جدید حکومت افغانستان، قرار است خدمات برق‌رسانی در روستا‌های این کشور گسترش یابد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به خبرنامه گفت که پیش از این در یک روستا به ظرفیت 400 کیلووات برق عرضه می‌شد اما اکنون بر اساس برنامه جدید حکومت افغانستان، در هر روستا تا یک میگاوات برق عرضه خواهد شد. آقای رستمی گفت که وزارت احیا...