انرژی درینک |
تازه ها, زندگی

میراث آمریکایی؛ گذار سریع از چای به انرژی درینک

توسط - میراث آمریکایی؛ گذار سریع از چای به انرژی درینک

ساعت چهار عصر یک روز آفتابی سوزان وارد خانه یکی از اعضای پارلمان افغانستان در غرب شهر کابل شدم. با ورود به اقامتگاه مجلل این مقام سیاسی افغان، علاوه بر این که دود سیگار و گرمای شدید فضای درونی این مهمان خانه نیمه سنتی- مدرن را سنگین کرده بود، قوطی های فراوان نوشیدنی های انرژی زا نیز در میان جمع پراکنده به چشم...