انجنیر احمد خان |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

۶ برادر در ساختار امنیتی افغانستان؛ روایت زندگی و شهادت سه برادر در یک سنگر

توسط - ۶ برادر در ساختار امنیتی افغانستان؛ روایت زندگی و شهادت سه برادر در یک سنگر

محمد ظاهر، محمد امان و محمد جاوید سه برادری بودند که در یک پوسته پولیس در ولسوالی میوند قندهار، در تاریخ 27 جدی، توسط طالبان به شهادت رسیدند. بسیاری از مردم افغانستان با شنیدن این خبر غمگین شدند و در صفحات اجتماعی همدردی شان را با خانواده این سه شهید بیان کردند. اگرچه همه روزه تعدادی از سربازان ارتش و پولیس افغانستان...