انتخاب پسران افغان |
تازه ها, زندگی

زن ایده‌آل جوان افغانی؛ ۱۵ ویژگی مهم برای انتخاب همسر در افغانستان

توسط - زن ایده‌آل جوان افغانی؛ ۱۵ ویژگی مهم برای انتخاب همسر در افغانستان

برای بسیاری از جوانان در افغانستان انتخاب همسر اهمیت ویژه‌ای دارد. این جوانان ویژگی‌های از دختران را می پسندند که شاید تا ده‌سال قبل در جامعه به آن‌ها توجه‌ی زیادی نمی‌شد. اما اکنون با توجه به تغییرات اجتماعی به وجودآمده در معیارهای انتخاب همسر نیز تحولات جدی به میان آمده است. خبرنامه در گفت‌وگو با شمار زیادی از جوانان این موارد را در...