انتخاب همسر |
تازه ها, زندگی

زن ایده‌آل جوان افغانی؛ ۱۵ ویژگی مهم برای انتخاب همسر در افغانستان

توسط - زن ایده‌آل جوان افغانی؛ ۱۵ ویژگی مهم برای انتخاب همسر در افغانستان

برای بسیاری از جوانان در افغانستان انتخاب همسر اهمیت ویژه‌ای دارد. این جوانان ویژگی‌های از دختران را می پسندند که شاید تا ده‌سال قبل در جامعه به آن‌ها توجه‌ی زیادی نمی‌شد. اما اکنون با توجه به تغییرات اجتماعی به وجودآمده در معیارهای انتخاب همسر نیز تحولات جدی به میان آمده است. خبرنامه در گفت‌وگو با شمار زیادی از جوانان این موارد را در...

تازه ها, زندگی

دشواری زندگی؛ چرا خانواده‌ها به حق انتخاب جوانان توجه نمی‌کنند؟

توسط - دشواری زندگی؛ چرا خانواده‌ها به حق انتخاب جوانان توجه نمی‌کنند؟

شاید شما هم یکی ازاین گفته ها را شنیده باشید که می‌گویند "ما خوبی‌اش را می‌خواهیم، ما تجربه داریم، آنان هنوز خون شان رقیق است، خون گرم است، بچه است و...". این ها همه در مورد تصامیم بزرگی است که یک جوان می خواهد برای زندگی اش بگیرد، اما با چالش نرم های اجتماعی و فضای خانواده روبرو می شود. انتخاب برای فرزندان و...