انتخابات و صلح |
تازه ها, روایت سیاسی

از مانورهای تیم دولت ساز تا پیام های ضد و نقیض دیگران؛ ۶ نکته در باره مهمترین تازه های انتخابات ریاست جمهوری

توسط - از مانورهای تیم دولت ساز تا پیام های ضد و نقیض دیگران؛ ۶ نکته در باره مهمترین تازه های انتخابات ریاست جمهوری

خلیل رومان و استعفاء از تیم "مادر وطن"

خلیل رومان معاون اول دسته انتخاباتی مادر وطن به رهبری نورالله جلیلی استعفاء کرد. او دلیل استعفایش را بیماری شدید عنوان کرده است.

آقای جلیلی که روز گذشته همایشی داشته از این موضوع هیچ یادآوری نکرده و با انتقاد از سیاست‌های حکومت فعلی گفت است که :"در اوضاع کنونی...