انتخابات الکترونیکی |
تازه ها, روایت سیاسی

گفت‌وگو با ملیحه حسن؛ از انتقادات درون کمیسیونی تا امیدواری برای برگزاری انتخابات عادلانه

توسط - گفت‌وگو با ملیحه حسن؛ از انتقادات درون کمیسیونی تا امیدواری برای برگزاری انتخابات عادلانه

ملیحه حسن یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان است. خانم حسن پیش از انتخاب در این مقام، به‌عنوان معاون دادستانی کل افغانستان در حکومت وحدت ملی کار کرده و در عین حال برای پنچ سال از اعضای رهبری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان بوده است. او سابقه خدمت در نهادهای سازمان ملل متحد را نیز دارد. ملیحه حسن لیسانس...