انتخاابات |
تازه ها, روایت سیاسی

افغان‌تایم؛ آیا فردا نتیجه انتخابات اعلان خواهد شد؟

توسط - افغان‌تایم؛ آیا فردا نتیجه انتخابات اعلان خواهد شد؟

افغان‌تایم؛ آیا فردا نتیجه انتخابات اعلان خواهد شد؟

محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز دو شنبه (14 دلو) در یک کنفرانس خبری گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تا دو روز دیگر اعلان خواهد شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی از روز دوم جدی ثبت شکایات کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را آغاز نموده بود که...