امینم هت |
تازه ها, زندگی

در مصر؛ کشف آرامگاه ۳۵۰۰ ساله‌ی یک جواهرساز سلطنتی و رشد صنعت گردشگری

توسط - در مصر؛ کشف آرامگاه ۳۵۰۰ ساله‌ی یک جواهرساز سلطنتی و رشد صنعت گردشگری

باستان شناسان مصری موفق به کشف آرامگاه 3500 ساله یک جواهر ساز شده‌اند. نام این جواهرساز، امینم‌هت بود و در حدود 3500 سال پیش در مصر زندگی می کرد. ظاهرا او به عنوان یک جواهرساز سلطنتی، برای پادشاهان مصر باستان فعالیت می‌کرد.

باستان شناسان مصری خبر داده‌اند که پس از پنج ماه تلاش، قبر متعلق به یک جواهرساز...