امیر حسین |
تازه ها, زندگی

حکم قصاص قاتل ستایش در ایران تایید شد

توسط - حکم قصاص قاتل ستایش در ایران تایید شد

رسانه‌های ایرانی از تایید شدن حکم قصاص قاتل «ستایش قریشی»، دختر بچه شش ساله مهاجر افغان در آن کشور خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به نقل از نورالله عزیزمحمدی وکیل مدافع اولیای دم ستایش، نوشته اند که حکم قصاص قاتل دختر بچه افغان در شعبه ۳۲۲ دیوان عالی ایران تایید شده است. پیش از این گزارش شده بود که وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی، در...

تازه ها, زندگی

جنایت هولناک؛ توقف پرونده قاتل «ستایش قریشی» در ایران

توسط - جنایت هولناک؛ توقف پرونده قاتل «ستایش قریشی» در ایران

رسانه‌های ایرانی به نقل از مجتبی فرح‌بخش، وکیل مدافع امیرحسین، قاتل ستایش قریشی در ایران نوشته است که پرونده او برای مدتی متوقف خواهد شد. این رسانه‌ها نوشته است که وکیل مدافع متهم، به استناد جنون می‌خواهد رسیدگی به این پرونده را متوقف کند. وکیل امیرحسین، قاتل «ستایش» از بستری شدن متهم در یک بیمارستان روانی خبر داده و گفته است که بروز رفتارهای...