امکانات تحصیلی برای ناشنوایان |
تازه ها, زندگی

آموزش در سکوت؛ دانش آموزان ناشنوا و اشتیاق به دانایی در شرایط دشوار افغانستان

توسط - آموزش در سکوت؛ دانش آموزان ناشنوا و اشتیاق به دانایی در شرایط دشوار افغانستان

در گوشه‌ای از کابل پایتخت افغانستان آموزش در فضایی متفاوت جریان دارد. دانش‌آموزانی برای تحقق بخشیدن به رویا‌های‌شان بعد از طی فاصله‌های طولانی در فضای ویژه گردهم‌ می‌آیند و در سکوت آموزش می‌بینند.

لیسه ناشنوایان کابل، درحصه سوم لب‌جر در منطقه خیرخانه کابل واقع شده است. این لیسه تنها لیسه ویژه ناشنوایان‌ در کابل است.

تاسیس این...