امر سینها |
تازه ها, روایت سیاسی

دهلی و کابل در یک نگاه؛ ۱۱ نکته خواندنی از گفتگوی طلوع نیوز با سفیر پیشین هند در افغانستان

توسط - دهلی و کابل در یک نگاه؛ ۱۱ نکته خواندنی از گفتگوی طلوع نیوز با سفیر پیشین هند در افغانستان

اخیرا طلوع نیوز در گفتگوی که با امر سینها سفیر پیشین هند در افغانستان و از دیپلمات های کارکشته هندی داشته به مسائل مهم پیرامون افغانستان و هند، روابط دو کشور، دیدگاه های دهلی جدید در باره مسائل جاری سیاسی افغانستان پرداخته است. بخش های از این گفتگو به صورت نکته وار در ادامه آمده است.

هند با...