امتحانات کانکور |
تازه ها, زندگی

مسعود شریفی؛ قربانی حمله انتحاری که اول نمره کانکور نابینایان افغانستان شد

توسط - مسعود شریفی؛ قربانی حمله انتحاری که اول نمره کانکور نابینایان افغانستان شد

به همراه خواهر و برادرانم به سوی خانه کاکایم می‌رفتیم که در منطقه وزیراکبرخان کابل بود. ناگهان صدای انفجار آمد و دیگر چیزی به خاطر ندارم. وقتی به هوش آمدم در شفاخانه بودم اما همه جا تاریک بود.

نمی‌دانم چند روز در بستر بودم. می‌خواستم چشمانم را باز کنم اما داکتران گفتند که باید صبر کنم. بعد از مدتی چشمانم...

تازه ها, زندگی

اول نمره کانکور افغانستان؛ از قالین بافی تا راه‌یابی به دانشگاه طبی کابل

توسط - اول نمره کانکور افغانستان؛ از قالین بافی تا راه‌یابی به دانشگاه طبی کابل

امتحان کانکور سرنوشت ساز‌ترین امتحان برای هر جوان است. هر دانش آموزی برای دست یافتن به تحصیلات عالی از این امتحان عبور کند. روز گذشته پس از ماه‌ها انتظار، نتایج کانکور سراسری افغانستان از سوی وزارت تحصیلات عالی اعلام شد و موجی از شور و نشاط را در جامعه ایجاد کرد. در این میان دانش آموزی که توانست رتبه اول کانکور این سال را...

تازه ها, زندگی

کابوس ورود به دانشگاه؛ ۵ چالش بزرگ برای دانش‌آموزان پشت کانکوری

توسط - کابوس ورود به دانشگاه؛ ۵ چالش بزرگ برای دانش‌آموزان پشت کانکوری

امتحان کانکور همه ساله در افغانستان در فصل زمستان برگزار می شود و دشواری های زیادی برای دانشجویان دارد. کانکور هر سال با متقاضیان بیشتری برگزار می گردد. اما در این میان، علاوه بر رقابتی بودن، آمادگی کانکور چالش های دیگری را نیز برای بسیاری از دانش آموزان تازه فارغ دوران مکتب دارد که به آن ها زیاد پرداخته نمی شود. استرس و فشار...