امان‌الله غالب |
روایت اقتصادی

چالش‌های برق‌رسانی برشنا؛ از باج‌گیری زورمندان تا گزینش کارمندان این شرکت توسط طالبان

توسط - چالش‌های برق‌رسانی برشنا؛ از باج‌گیری زورمندان تا گزینش کارمندان این شرکت توسط طالبان

مقام‌های شرکت برشنا از نپرداختن پول برق توسط شماری از مقام‌های حکومتی و زورمندان شکایت دارند. امان الله غالب، رییس شرکت برشنا در مراسم امضای پنج پروژه خریداری تجهیزات، از دست‌آورد ها و چالش‌های یک سال پسین این شرکت سخن گفت.

به گفته‌ی اقای غالب در یک سال گذشته، ضایعات برق با 7درصد کاهش به 33 درصد رسیده است و...