الکوزی |
تازه ها, روایت اقتصادی

سرمایه‌گذاری ۸۰۰میلیون دالری سکتور خصوصی در بخش انرژی افغانستان

توسط - سرمایه‌گذاری ۸۰۰میلیون دالری سکتور خصوصی در بخش انرژی افغانستان

 مقام‌های وزارت انرژی و اب افغانستان می‌‎گویند که این وزارت توانسته است در یک سال گذشته، بیش از 800 میلیون دالر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در بخش انرژی و آب افغانستان جذب کند. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به خبرنامه گفت که این سرمایه‌گذاری ها شامل 252 میلیون دالر سرمایه‌گذاری شرکت گروپ برق بیات روی گاز شبرغان، 200 میلیون دالر...

تازه ها, روایت اقتصادی

سرمایه گذاری بزرگ؛ ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری در افغانستان

توسط - سرمایه گذاری بزرگ؛ ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری در افغانستان

قرار است یک شرکت بین المللی با مالکیت افغان‌ها بیش از سیصد میلیون دالر را در عرصه‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند. دولت افغانستان قرار داد تاسیس 6 کارخانه صنعتی را با شرکت بین المللی «الکوزی گروپ» به امضا رسانده است. این قرار داد به ارزش 350 میلیون دالر امریکایی در ارگ ریاست جمهوری در حضور محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان...