الهام بخش |
تازه ها, زندگی

با میلیونری آشنا شوید که ۱۴کیلومتر راه را روزانه پیاده می‌پیمود تا ۱۴ رویپه‌ی نان شب را داشته باشد

توسط - با میلیونری آشنا شوید که ۱۴کیلومتر راه را روزانه پیاده می‌پیمود تا ۱۴ رویپه‌ی نان شب را داشته باشد

اگر در سال‌های پسین در هند زندگی کرده اید، مستقیم بروید به پاراگراف بعدی، لازم نیست این پاراگراف را بخوانید ?... در هند کمپانی پرداخت/تجارتی به نام «پی‌تَم»(Paytm) وجود دارد که خریداری آنلاین از طریق آن صورت می‌گیرد و هم‌چنان پرداخت هزینه‌ی آن‌ها نیز از مبایل همراه کاربران آن، اجرا می‌شود. کم‌تر از یک ماه قبل بود که خبر عبور کاربران با جیپ...