اقغانستان |
تازه ها, زندگی

ادامه خشونت با خبرنگاران افغانستان؛ پولیس ولایت فراه یک خبرنگار را لت‌و‌کوب کرد

توسط - ادامه خشونت با خبرنگاران افغانستان؛ پولیس ولایت فراه یک خبرنگار را لت‌و‌کوب کرد

مسوول یک رادیوی محلی در ولایت فراه از سوی پولیس لت وکوب شده است. ابراهیم پرهار مسوول رادیو عروج می‌گوید، دیروز هنگامی که به‌سوی دفتر کاری‌اش درحرکت بود، ازسوی پولیس متوقف شده و پس از یک مشاجره لفظی، به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته است. آقای پرهار گفته است که پولیس او را پس از این رویداد به حوزه امنیتی انتقال داده...