اقدامات قبل ازدواج |
تازه ها, زندگی

اقدامات بهداشتی قبل از ازدواج؛ ۴ آزمایش مهم که دختران و پسران برای سلامت خانواده‌ی شان انجام دهند

توسط - اقدامات بهداشتی قبل از ازدواج؛ ۴ آزمایش مهم که دختران و پسران برای سلامت خانواده‌ی شان انجام دهند

خانواده ای با چهار فرزند معلول مادرزای در کابل بدترین شرایط زندگی شان را سپری می کند. پدر خانواده از بامیان است و از چهار فرزند معلول خود می گوید که نابینا و ناشنوا هستند و پس از تلاش های زیادی حتی مراجعه به پزشکان در پاکستان دریافته که بیماری آن ها قابلیت درمان را ندارد. او تنها افغان نیست که به چنین سرنوشتی...