افغان پست |
تازه ها, روایت اقتصادی

تمرکز بر بخش فراموش شده؛ آغاز کار روی طرح بهسازی سامانه مرسولات پستی در افغانستان

توسط - تمرکز بر بخش فراموش شده؛ آغاز کار روی طرح بهسازی سامانه مرسولات پستی در افغانستان

کابینه‌ی حکومت افغانستان در جلسه‌ی هفته‌ی گذشته‌اش طرح قانون تنظیم خدمات پستی را در 8 فصل و 38 ماده تصویب کرد. مقام‌ها در وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان می‌گویند که هدف این طرح، رشد و توسعه‌ی خدمات پستی، تنظیم و نظارت بازار و هم‌چنان معیاری‌کردن عرضه خدمات پستی در افغانستان می‌باشد.

در اعلامیه‌ی ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده...