افغان ها در ماه رمضان |
تازه ها, زندگی

پهلوهای زندگی شب های کابل در رمضان

توسط - پهلوهای زندگی شب های کابل در رمضان

در افغانستان به ویژه در شهر کابل، در روزهای رمضان اکثر مردم روزه دار، بی حوصله و خسته اند و روز شان را با عصبانیت به شام می‌رسانند. شما اگر در گوشه‌های مختلف شهر سر بزنید، حتمن با یک و یا چند مورد از جنگ و  تنش‌های رو به رو می‌شوید که وقتی جستجو کنید، روی یک موضوع ناچیز با هم درگیر شده‌اند....

تازه ها, زندگی

حلول رمضان؛ پانزده تفاوت خواندنی این ماه مبارک

توسط - حلول رمضان؛ پانزده تفاوت خواندنی این ماه مبارک

ماه رمضان یکی از ماهای پر برکت و متفاوت برای مسلمان ها است. در این ماه شهر ها به ویژه در افغانستان چهره متفاوت بخود می‌گیرد؛ تفاوت های که دیدنی و خواندنی است. مردان ریشو معمولن مردان بخصوص مردان افغانی دوست دارند که در ماه رمضان ریش دار باشند. در حالی که همین مردان در ماهای غیر از رمضان ریش‌‎ را می‌تراشند و اصلاح می‌کنند....