افغانستان هشتمین کشور گرسنه جهان |
تازه ها, زندگی

گرسنگی مفرط چالش دیگر افغانستان

توسط - گرسنگی مفرط چالش دیگر افغانستان

روزجهانی غذا هم‌زمان با سایر کشورها، در افغانستان نیز تجلیل می‌شود. افغانستان در حالی از این‌ روز تجلیل می‌کند که جزء کشورهای که با خطر شدید گرسنگی مواجه است، قرار گرفته. انستتیوت بین‌المللی مطالعات سیاست‌های غذایی با نشر شاخص جهانی گرسنگی افغانستان را در فهرست هشتمین کشوری که در معرض گرسنگی قرار دارد، تعریف کرده است. [embed]https://twitter.com/ifpri/status/786955977761386497[/embed] در این فهرست افغانستان در صدر کشورهای قرار گرفته که...