افغانستان از طرف آخر |
تازه ها, زندگی

در قعر جدول شاخص جهانی رفاه؛ افغانستان کمترین رفاه را در جهان دارد

توسط - در قعر جدول شاخص جهانی رفاه؛ افغانستان کمترین رفاه را در جهان دارد

شاخص جهانی رفاه، افغانستان را در قعر جدول قرار داده و یکی مانده به آخر شده است. بر اساس این شاخص، افغانستان یک 148مین کشوری است که کم‌ترین رفاه را دارد. پس از افغانستان تنها یمن قرار دارد که این شاخص جهانی سال 2016 با آن بسته می‌شود. [caption id="attachment_8325" align="aligncenter" width="640"]افغانستان از طرف آخر دوم است