افطاری سبز |
تازه ها, زندگی

از افطاری سبز تا توزیع نهال؛ مجموعه ای که در پی همگرایی و همدلی شهروندان افغان اند

توسط - از افطاری سبز تا توزیع نهال؛ مجموعه ای که در پی همگرایی و همدلی شهروندان افغان اند

اوایل حمل سال جاری توجه بسیاری‌ها به جمله "لباس کهنه بدهید، نهال بگیرید" جلب شده بود؛ ابتکاری که برای بسیاری‌ها تازگی داشت.

چون هفته اول ماه حمل بود و اکثر مردم در پی خرید نهال بودند و بسیاری ها هم لباس‌های کهنه را دور می‌انداختند، با شنیدن این برنامه، لباس‌های کهنه خود را داده و نهال گرفتند. گروهی...