افزایش صادرات افغانستان |
روایت اقتصادی

افزایش ۲۰ درصد صادرات افغانستان؛ نگاهی به تغییرات در کالاهای صادراتی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی

توسط - افزایش ۲۰ درصد صادرات افغانستان؛ نگاهی به تغییرات در کالاهای صادراتی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی

مقام‌های حکومت افغانستان اعلام کرده‌اند که در سال 2017 میلادی، صادارت این کشور در حدود 20 درصد افزایش داشته است. آنان تاکید می‌کنند که مجموع صادرات افغانستان در این سال در حدود 720 میلیون دالر رسیده است.

بر اساس این آمارها، ارزش صادرات افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۹۶ میلیون دالر و در سال ۲۰۱۵ این رقم ۵۸۰ میلیون دالر...

تازه ها, روایت اقتصادی

پایان موافقت‌نامه تجاری با پاکستان؛ کابل و امضای توافق نامه‌های تجاری با همسایه‌های شمالی

توسط - پایان موافقت‌نامه تجاری با پاکستان؛ کابل و امضای توافق نامه‌های تجاری با همسایه‌های شمالی

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که حکم جدید رییس‌جمهوری این کشور مبنی بر منع رفت‌و‌آمد موترهای باربری پاکستان در داخل افغانستان، به ضرر بازرگانان این کشور می‌باشد.

این مقام‌ها تاکید دارند که تخلیه اموال توسط موترهای باربری در مرزهای این کشور و هم‌چنان بارگیری دوباره‌ی آن توسط موترهای باربری داخلی، سبب افزایش نرخ کالاهای بازرگانی و مواد اولیه...