افزایش سربازان ناتو در افغانستان |
تازه ها, روایت سیاسی

تصمیم ناتو برای افغانستان؛ افزایش نیرو اما نقش مشورتی و آموزشی

توسط - تصمیم ناتو برای افغانستان؛ افزایش نیرو اما نقش مشورتی و آموزشی

ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو امروز ضمن آن که اعلام داشت سربازان این پیمان در افغانستان افزایش خواهد یافت، تاکید کرد که نقش نیروهای نظامی ناتو در افغانستان مشورتی و آموزشی خواهد ماند.

دبیرکل ناتو امروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت که "حمایت ما از نظامیان افغانستان بگونه مشوره دهی باقی خواهند ماند و بگونه مستقیم عملیات نخواهیم داشت."

https://twitter.com/NATOpress/status/880307062386958338