افزایش حقوق |
تازه ها, زندگی

در کابینه افغانستان؛ طرح افزایش حقوق داکتران و کارمندان صحی به تصویب رسید

توسط - در کابینه افغانستان؛ طرح افزایش حقوق داکتران و کارمندان صحی به تصویب رسید

وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است کابینه دولت افغانستان طرح افزایش معاشات داکتران و کارمندان صحی را تصویب کرده است.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، این خبر را در صفحه فیس‌بوک خود نوشته اما به جزییات و شیوه افزایش حقوق داکتران و کارمندان شفاخانه‌های افغانستان اشاره‌ای نکرده است.

پیش از این در جلسه قبلی...