افزایش تلفات غیرنظامی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

سال ۹۷؛ نگاهی به مهمترین رویدادهای امنیتی افغانستان

توسط - سال ۹۷؛ نگاهی به مهمترین رویدادهای امنیتی افغانستان

سال 1397 خورشیدی تا چند ساعت دیگر به پایان می‌رسد. این سال با فراز و فرودهای مهم امنیتی همراه بوده است. آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که افغانستان در سال جاری خورشیدی، وضعیت شکننده امنیتی را سپری کرده و در این سال بیشتر از 3هزار غیرنظامی جان باخته‌اند.

خبرنامه رویدادهای امنیتی در این سال را روایت کرده...