افتتاح کمپ فینکس |
تازه ها, زندگی

اعتیاد یکی از پنج چالش ملیِ افغانستان

توسط - اعتیاد یکی از پنج چالش ملیِ افغانستان

رییس جمهور غنی امروز در محفل افتتاح بزرگترین مرکز تداوی و آموزش حرفه ای و فنی معتادان افغانستان ، گفت که اعتیاد در کشورش به یکی از پنج مشکل ملی تبدیل شده است. او گفت که اعتیاد مشکل ملی است و به عنوان یکی از پنج مشکل ملی باید این مساله را جدی گرفت. رییس جمهور افغانستان قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد مخدر را عامل...